Vŕtanie studní

Vŕtanie studní - postup prác

1/ vyhľadanie spodnej vody /prútikár, hydrogeologický prieskum/

2/ navŕtanie vrtu

3/ osadenie perforovanej rúry

4/ obsyp štrkom /frakcia 4-8 mm/

5/ odkalenie vrtu

6/ odizolovanie od povrchovej vody

7/ odčerpanie spodnej vody

8/ odovzdanie studne k užívaniu /napr. pitná voda, úžitková voda, tepelné čerpadlá, zavlažovacie systémy.../

 

  • vŕtanie studní

- do 30 metrov hĺbky

- priemer vrtu od 156 mm do 273 mm

- priemer osadenej rúry od 110 mm do 200 mm

  • čistenie studní /vysatie vzduchom a dezinfekcia/
  • prehlbovanie studní

  

Záruka na narazenie vody

V prípade suchého vrtu /vo vrte sa nebude nachádzať podzemná voda/ zákazník uhradí iba náklady na dopravu.