Injektážne vrty

injektáž základov starých budov a múrov

  • rodinné domy
  • chalupy
  • mlyny
  • sýpky, maštale
  • hrady, zámky, kaštiele a kúrie
  • staré múry a opevnenia
  • veže a zvonice
  • vínne pivnice
  • kostoly, kláštory a kaplnky