Archív článkov

10.11.2010 11:33

Cena vody

Cena vody sa skladá zo 4 položiek : VODNÉHO, STOČNÉHO, ZRÁŽKOVNÉHO a DPH Vodné - platba za odber pitnej vody z verejného vodovodu ( Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanlizáciách § 28) Stočné - platba za odvedenie odpadových vôd verejnou...

—————

09.11.2010 20:09

Pitná voda

Situácia v zásobovaní pitnou vodou   Súčasný stav verejného a individuálneho zásobovania obyvateľstva pitnou vodou je taký, že približne 15 % obyvateľov Slovenska je zásobovaných z individuálnych zdrojov (studne, pramene) a asi 85 % obyvateľstva je zásobovaných z vodovodnej siete verejných...

—————